رویتاکر

کوکتل رویتاکر معجزه زیبایی

پوست خوب اولین ویژگی است که در فرد دیده میشود و اولین معیار زیبایی، داشتن پوست صاف بدون چین و چروک و شاداب است. کوکتل جوانساز 532 رویتاکر باعث افزایش کلاژن و جلوگیری از پیری پوست می شود.

ادامه مطلب