آموزشی, الکتروکوتر, دستگاه ها پزشکی, سایر دستگاه ها

الکتروکوتر

الکتروکوتر (الکترو سرجری)

الکتروکوتر(الکتروسرجری)

الکتروکوتر : در انجام عمل های جراحی، ایجاد برش در بافت به وسیله ی تیغ های جراحی منجر به پاره شدن بافت ها، مویرگ ها و رگ ها در نواحی غیر مرتبط و مجاور با منطقه مورد نظر می شد و گاهاً انعقاد خون پس از اتمام عمل غیر ممکن بود.در بسیاری از  بیماری های ساده بیمار با کمبود خون مواجه می شد و گاهی نیز در اثر پارگی شریان های بزرگ قرار گرفته در مسیر جراحی،بیمار خون زیادی را از دست می داد مه در برخی موارد منجر به مرگ وی می شد.

 

الکتروسرجری

الکتروکوتر

 

این خون ریزی های اضافه حین عمل سرعت کار را در سیستم برش با تیغ(چاقوی) جراحی پایین می آورد و بعد از عمل بیمار تا مدت ها خون ریزی داشت و به خون نیاز داشت. دستگاه کوتر بر تمام این مشکلات فائق آمده و با مد های مختلف، باعث ایجاد برش هایی دقیق و با خون ریزی بسیارکمتر شده است.

اثرات عبور جریان از بدن

بافت های حیاتی دارای ویژگی هدایت الکتریکی قابل ملاحظه ای هستند و جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور می دهند.عبور جریان بسته به نوع و فرکانس آن اثرات متعددی را در بافت به وجود می آورد.

 • اثر الکترولیتی ( جریان های DC )

هنگام استفاده از جریان DC  یون های مثبت به سمت قطب مثبت حرکت می کنند. جریان  DC  به خاطر اثرات حرارتی و الکترولیتی روی بافت برای استفاده در جراحی الکتریکی نامناسب است.این جریان در محل الکترود ها ایجاد اسید و باز می کند.این اثردر یونتوفورز استفاده می شود؛ اما امکان استفاده از آن درجراحی الکتریکی, به علت آسیب الکترولیتی به بافت وجود ندارد.

 • اثر فارادیک ( جریان های AC )

بکارگیری جریان متناوب با فرکانس تا حدود ۲۰۰۰ هرتز منجر به ایجاد اثر فارادیک در بافت ها می شود.این جریان،اثرات حرارتی دارد.به علاوه این فرکانس ها اثرفارائیک دارند که باعث تحریک عصبی عضلانی می شود.از اثر فارادیک در درمان و تشخیص تحریک الکتریکی (مثلا برای درمان ضعف ماهیچه ای ) استفاده می شود.

 • اثر حرارتیم

عبور جریان الکتریکی منجر به ایجاد انرژی حرارتی در بافت ها می شود.

 • فرکانس مورد استفاده در دستگاه الکتروکوتر

جریان مناسب برای استفاده در جراحی الکتریکی جریان متناوب با فرکانس بالای ۳۰۰ کیلو هرتز است. چنین جریانی مانع از تحریک عصبی عضلانی و ایجاد اسید و باز در بافت ها می شود.

 • مزایای جراحی الکتریکی نسبت به جراحی عادی با بکارگیری ابزارهای مکانیکی
 • امکان توقف خون ریزی
 • استریل بودن الکترود به واسطه حرارت موضعی
 • بهبودی سریع و عدم ایجاد عفونت
 • حفاظت بافت از پارگی و یا کوفتگی
 • جلوگیری از پخش شدن ذرات خون به اطراف

دستگاه الکتروکوتر

دستگاه الکتروکوتر با توجه به مد استفاده شده از یک  قلم تک قطبی و یا دو قطبی استفاده کرده و توسط جریان های فرکانس دارباعث ایجاد برش های مختلف می شود. برش هایی که می تواند منجر به انعقاد خون شده و مانع از خونریزی شوند.همچنین این دستگاه دارای یک مد بنام انعقاد است که اختصاصا برای منعقد کردن خونریزی بافت ها استفاده می شود.

مدهای الکتروکوتر

-مد برش

-مد انعقاد

-مد انعقاد غیر تماسی

-مد ترکیبی

اجزای دستگاه الکتروکوتر

 • قلم تک قطبی
 • الکترود های قلم تک قطبی مخصوص برش و انعقاد
 • صفحه بیمار با کابل اتصال به دستگاه
 • پنست دو قطبی و کابل اتصال آن به دستگاه

پدال پایی دوگانه مخصوص برش و انعقاد که پدال زرد رنگ آن مخصوص برش و پدال آبی رنگ مخصوص انعقاد است.

روش تک الکترود فعال

در این روش جریان فرکانس بالا از الکترود فعال در دست  جراح (چاقوی جراحی ) وارد بدن شده و سپس به الکترود دیگری که دارای سطح مقطع بزرگ است و نامیده می شود می رود.این مسیر نباید از قسمت های حساس بدن عبور کند و در صورت استفاده هم زمان ازECG  باید بین الکترود فعال و لید های ECG  فاصله ای وجود داشته باشد.

تکنیک دو قطبی یا Biopolar

در این روش الکترود زمین حذف شده و از دو الکترود که در یک پروپ دو قطبی به طور مجتمع قرار دارند استفاده می شود.جریان از یک سر به بافت وارد شده و از سر دیگر به دستگاه برمی گردد و از این رو به بخش های پیرامونی که مورد نظر جراح نیستند وارد نمی شوند.

نکات مهم در هنگام استفاده از الکترود برگشتی

-عدم اتصال صحیح الکترود برگشتی به بدن بیمار می تواند باعث سوختگی شدید و یا عدم کارایی دستگاه شود.

-محل قرار گرفتن الکترود برگشتی باید جایی با شد که حداقل عبور جریان از بیمار را نتیجه دهد.

-مدار باید طوری بسته شود که کوتاه ترین مسییر را در بدن طی نماید و از قفسه سینه عبور نکند .

 

Electrosurgery

Electrosurgery is the application of a high-frequency (radio frequency) alternating polarity,
electrical current to biological tissue as a means to cut, coagulate, desiccate, or fulgurate tissue. (These terms are used in specific ways for this methodology—see below).
Its benefits include the ability to make precise cuts with limited blood loss. Electrosurgical devices
are frequently used during surgical operations helping to prevent blood loss in hospital operating rooms or in outpatient procedures.
In electrosurgical procedures, the tissue is heated by an electric current. Although electrical devices
that create a heated probe may be used for the cauterization of tissue in some applications,
electrosurgery is refers to a different method than electrocautery.
Electrocautery uses heat conduction from a probe heated to a high temperature by a direct electrical
current (much in the manner of a soldering iron). This may be accomplished by direct current from
dry-cells in a penlight-type device.
Electrosurgery, by contrast, uses radio frequency (RF) alternating current to heat the tissue by RF
induced intracellular oscillation of ionized molecules that result in an elevation of intracellular temperature.
When the intracellular temperature reaches 60 degrees C, instantaneous cell death occurs. If tissue
is heated to 60–۹۹ degrees C, the simultaneous processes of tissue desiccation (dehydration) and protein coagulation occur.
If the intracellular temperature rapidly reaches 100 degrees C, the intracellular contents undergo a
liquid to gas conversion, massive volumetric expansion, and resulting explosive vaporization.
Appropriately applied with electrosurgical forceps, desiccation and coagulation result in the occlusion
of blood vessels and halting of bleeding. While the process is technically a process of
electrocoagulation, the term “electrocautery” is sometimes loosely, nontechnically and incorrectly used to describe it.
The process of vaporization can be used to ablate tissue targets, or, by linear extension, used to
transect or cut tissue. While the processes of vaporization/ cutting and desiccation/coagulation are
best accomplished with relatively low voltage, continuous or near continuous waveforms, the process
of fulguration is performed with relatively high voltage modulated waveforms.
Fulguration is a superficial type of coagulation, typically created by arcing modulated high voltage
current to tissue that is rapidly desiccated and coagulated. The continued application of current to
this highly impedant tissue results in resistive heating and the achievement of very high
temperatures—enough to cause breakdown of the organic molecules to sugars and even carbon,
thus the dark textures from carbonization of tissue.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *