نمایش 1–20 از 21 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

استاپلر خطی LINEAR STAPLER

استاپلر خطی LINEAR STAPLER :

جهت جدا کردن بافت ها در طول جراحی شکمی ، زنان ، اطفال و توراکس کاربرد دارد .

استاپلر داخل لومنی Interaluminal stapler

استاپلر داخل لومنی Interaluminal stapler

جهت ایجاد آناستاموز انتها به انتها ، انتها به کنار ، کنار به کنار (ساختمان های لوله ای ) در مسیر معده ای - روده ای کاربرد دارد .از این استاپلر در جراحی های شکمی و لاپاروسکوپی استفاده می شود .

استاپلر لیگیتینگ و جداکننده ها LDS

جهت لیگاتور کردن و جداکردن عروق خونی وسایر بافت ها در طول  جراحی های شکمی ، زنان و توراکس کاربرد دارد . استاپلر LDS، اغلب جهت جراحی های معده ای - روده ای جهت لیگاتور و جدا کردن امنتوم و مزانتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکوپ سنگ صفراوی فرگوسن

مورد استفاده : جهت خارج کردن سنگ های کیسه صفرا کابرد دارد . 

بوک والتر Bookwalter

بوک والتر Bookwalter

توضیح : نوعی رکتور خودکار بزرگ است شکمی است که به بدنه تخت متصل می گردد . دارای تیغه هایی در اشکال مختلف است که به یک فریم متصل شده و یک اکسپوز مناسب را به موضع جراحی فراهم میکند .

پروب و مسیریاب شیاردار

مورد استفاده : جهت تشخیص انسداد در ساختارهای توبولار و همنیطور مشخص کردن یک مسیر فیستول ، کاربرد دارد .

تروکار کیسه صفرا Gallblader Trocar

تروکار کیسه صفرا Gallblader Trocar

مورد استفاده : جهت تخلیه محتویات کیسه صفرا در طول جراحی کوله سیستکتومی با کاربرد دارد .

رترکتور بالفور Balfour Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره شکم در جراحی های وسیع شکمی کاربرد دارد .

رترکتور دیور Deaver Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن ارگان ها و احشای عمقی به کار میرود .

رترکتور ریچاردسون

رترکتور ریچاردسون Richardon Retractor

دارای یک دسته می باشد . تیغه آن مقعر و هلالی شکل میباشد .
مورد استفاده : جهت کنار زدن لبه های زخم بکار میرود . 

رترکتور ریچاردسون-استمن

رترکتور ریچاردسون-استمن

مورد استفاده : جهت کنار زدن لبه های زخم کاربرد دارد . 
از نوک کوچک این رترکتور جهت زخم های سطحی استفاده می شود . و نوک بزرگتر آن در زخم های عمیق تر کاربرد دارد .

رترکتور کلی Kelly Retractor

رترکتور کلی Kelly Retractor

توضیح : دارای یک دسته میباشد . تیغه آن مقعر و هلالی شکل است .
مورد استفاده : جهت کنار زدن لبه های زخم بکار میرود .

رترکتور هارینگتون Harrington Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن احشای شکمی ، به ویژه کبد و روده ها کاربرد دارد .

فورسپس پنینگتون Pennington Forceps

مورد استفاده : در طول گرفتن بافت ها یا ارگان ها در طول جراحی عمومی کاربرد دارد . معمولا در جراحی های روده ای و رکتال به کار میرود . هم چنین جهت گرفتن لایه های رحمی در حین بستن زخم سزارین ، استفاده می شود .

فورسپس ساروت Sarot Forceps

مورد استفاده : جهت دایسکشن بافتی و کلمپ عروق عمقی کاربرد دارد .

فورسپس سنگ صفراوی دسجاردین

مورد استفاده : جهت گرفتن پولیپ ها و سنگ ها در مجرای مشترک صفراوی و کیسه صفرا کاربرد دارد .

فورسپس مجرای صفراوی لاهی

مورد استفاده : جهت آزاد کردن بافت های اطراف ، کلمپ کردن عروق و انداختی یک نخ تای یا لوپ عروقی به دور یک ساختار توبولار ( مثل یک رگ یا یک مجرا) کاربرد دارد .

کاتر – استاپلر خطی GlA

کاتر - استاپلر خطی GlA :

اغلب در طول جراحی معده ای -روده ای جهت برش و آناستاموز به کار می رود . همچنین جهت جدا سازی  بافتها در جراحی های توراکس،زنان و اطفال نیز کاربرد دارد.

کلمپ رده ای دوین

مورد استفاده : جهت کلمپ کردن روده در حین بریدن آن کاربرد دارد .

کلمپ روده ای کارتر-گلاسمن

مورد استفاده : جهت کلمپ کردن رود در حین بریدن آن کاربرد دارد .