نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کمربند طبی سخت (ADOR (L.S.O

2,517 تومان
- موارد مصرف:
 با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند. با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند. با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد. توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.
- مضرات عدم مصرف:
 پیشرفت آرتروز مهره های کمر پیشرفت فتق دیسک جابه جایی مهره ها

کمربند طبی سخت الاستیک ADOR

- موارد مصرف:
با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند. با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند. با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد. توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.
- مضرات عدم مصرف:
پیشرفت آرتروز مهره های کمر پیشرفت فتق دیسک جابه جایی مهره ها

کمربند طبی سخت صادراتی ADOR

- موارد مصرف:

 با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند. با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند. با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد. توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.

- مضرات عدم مصرف:

پیشرفت آرتروز مهره های کمر پیشرفت فتق دیسک جابه جایی مهره ها

کمربند طبی سخت صادراتی ویژه ADOR 

-موارد مصرف:

با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند. با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند. با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد. توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.

-مضرات عدم مصرف:

پیشرفت آرتروز مهره های کمر پیشرفت فتق دیسک جابه جایی مهره ها

کمربند طبی سخت نئوپرنی (با آتل پلی آمید) ADOR

- موارد مصرف:
با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند. با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند. با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد. توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند.
 

کمربند طبی سخت نئوپرنی پددار (با آتل پلی آمید) ADOR

- موارد مصرف : 
با جمع کردن شکم های بزرگ از نیروی کششی شکم بر روی مهره ها جلوگیری می کند . با فشرده ساختن شکم مقداری از وزن بالا تنها را به احشا داخلی منتقل کرده و از فشار روی مهره ها کم می کند . با حمایت از مهره های کمری فشار ناشی از نیروهای جانبی ، کششی و برشی را کاهش می دهد . توسط آتل های سخت خلفی زوایای حرکت مهره ها را محدود کرده از بروز فتق دیسک و آرتروز پیشگیری می کند .
- مضرات عدم مصرف :
پیشرفت آرتروز مهره های کمر پیشرفت فتق دیسک جابه جایی مهره ها

کمربند طبی نرم ADOR

 موارد مصرف:  درمان کمر دردهای خفیف پیشگیری از ابتلا به فتق دیسک و آرتروز کاهش فشار وارده بر روی مهره ها
مضرات عدم مصرف: پیشرفت آرتروز مهره های کمری پیشرفت فتق دیسک

کمربند کار صادراتی ADOR

موارد مصرف:

در زمان انجام فعالیت ورزشی و یا کاری، که نیاز به فشار آوردن بیش از حد نرمال به ناحیه کمر دارد