مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

هیستروسکوپ Hysteroscope

مورد استفاده : هیستروسکوپ شامل یک غلاف و یک تلسکوپ است . هیستروسکوپ از طریق واژن و سرویکس به درون رحم وارد شده و جهت مشاهده ساختارهای داخل رحم و منافذ لوله رحمی ، کانال اندسرویکس ، سرویکس و واژن به کار میرود . هیستروسکوپی جهت اقدامات تشخیصی یا درمانی اندیکاسون دارد .