نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسپکلوم واژن Auvard Weighted

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره خلفی واژن کاربرد دارد . تیغه آن در طاق واژن قرار میگیرد و بخش بر آمده آن ، اسپکولوم را در سر جای آن ثابت میکند .

اسپکولوم واژن گریوز Graves Vaginal Speculum

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره قدامی و خلفی واژن کاربرد دارد .

رترکتور اِستمن Eastman Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره قدامی واژن کاربرد دارد .

رترکتور اُسولیوان – اُکونور

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره شکم در طول جراحی های داخلی باز شکمی و لگنی کاربرد دارد .

رترکتور اندوفلکس

منظور ایجاد دید حد اکثر به موضع جراحی ها در طول جراحی های اندوسکوپی کاربرد دارد . معمولا جهت کنار زدن کبد در جراحی های پیچیده دستگاه GT فوقانی ( مثل فاندوپلیکشن و بای پس معده ) به کار می رود .
 

رترکتور دیور کودک Baby Deaver Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره قدامی واژن کاربرد دارد .هم چنین در جراحی های شکمی اطفال نیز به کار می رود .

رترکتور هنی Heaney Retractor

مورد استفاده : جهت کنار زدن دیواره قدامی واژن کاربرد دارد .