نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

 لنز وارمر Lens Warmer

 لنز وارمر Lens Warmer

جهت گرم کردن لنزها به میزان دمای بدن ، کاربرد دارد تا مانع از بخار گرفتگی لنز در هنگام ورود به درون بدن گردد.

اسکالپل اندو هارمونیک

مورد استفاده : اسکالپل هارمونیک ، یک ابزار کوآگولاسیون است که انرژی اولتراسونیک را بین آرواره های خود آورده و سبب کوآگولا سیون و جدا کردن بافت ها می گردد.

اندو کیتنر ENDO KITTNER

اندو کیتنر ENDO KITTNER

یک نو دیسکتور بلانت است که در طول جراحی های لاپاروسکوپی  به کار می رود . ازاین وسیله ممکن است جهت اعمال فشار مستقیم به نقاط خونریزی دهنده استفاده شود.

اندوکچ  Endo catch

مورد استفاده : جهت خارج کردن نمونه های  گرفته شده در طول جراحی های اندوسکوپیک کابرد دارد.

با این روش ، انتقال آلودگی ها به حفره شکمی به حد اقل می رسد.

فورسپس بایپولار کلپینگر

مورد استفاده : به اتصال به دستگاه کوتر ، جهت برش یا کوآگولاسیون در طول جراحی های لاپاروسکوپی از آن استفاده می شود .

لوله اینسوفلیشن

مورد استفاده : جهت ایجاد و حفظ پنوموپریتوئن کاربد دارد ، ازطریق این لوله ، گاز دی اکسید کربن ازدستگاه  اینسو فلاتور به درون حفره شکم  وارد می گردد.

لیگاشور – سیستم لیگاشور

مورد استفاده : دستگاه لیگاشور باایجاد یک جریان باپیولار ، کوآگولاسیون عروق می گردد . بااستفاده از این وسیله ، والاسین موجود در دیواره رگ  به هم می چسبدوسبب مسدود شدن دایمی رگ می گردد./

محلول ضد بخار ANTI-FOG SOLUTION

مورد استفاده : جهت ایجاد آناستاموز انتها به انتها ،انتها به کنار ، کنار به کنار ، درمسیر معده ای - روده ای کاربرد دارد . ازاین استاپلر درجراحی های شکمی باز و لاپاروسکپیک استفاده می گردد.

هوک ال شکل

مورداستفاده هوک ال شکل : با اتصال به دستگاه کوتر ، جهت برش یا کواگولاسیون از آن استفاده شود .