نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

فورسپس دندانهای تحتانی

فورسپس دندانهای قدامی تحتانی جهت کشیدن دندان های پیش ، نیش و آسیای کوچک فک پایین ( راست و چپ ) کار برد دارد .
 

فورسپس دندانهای قدامی

فورسپس دندانهای قدامی جهت کشیدن دندان های پیش ، نیش و آسیای کوچک فک بالا ( راست و چپ ) کار برد دارد .

فورسپس ماگزیلاری چپ

سایر اسامی : فورسپس ماگزیلاری چپ ( 88L )، شماره 88 L

مورد استفاده : جهت کشیدن دندانه های آسیای بزرگ اول و دوم بالایی سمت چپ ، به کار می رود .

فورسپس ماگزیلاری راست

مورد استفاده : جهت کشیدن دندان های آسیای بزرگ اول و دوم بالایی سمت راست ، به کار می رود .

فورسپس مندیبولار

فورسپس مندیبولار جهت کشیدن دندان آسیایی بزرگ اول و دوم پایینی ( راست و چپ ) کار برد دارد .
این وسیله طوری در دست گرفته می شود که نوک کرو آن به سمت پایین قرار گیرد .