Hair structure

بررسی ساختار موی انسان

مو ، در واقع بخش ویژه از پوست است که در خارج آن روییده و اپیدرم نامیده می شود و دارای دو بخش قابل رویت و تفکیک به نام‌های فولیکول و تار است. موی انسان ، در واقع ساختار اصلاح شده اپیدرم است که از یک کیس کوچک به نام فولیکول به وجود می‌آید.

ادامه مطلب