میکرونیدلینگ ابرو چیست ؟

داشتن ابرویی کشیده و پر پشت برای بانوان یک فاکتور مهم در زیبایی محسوب می شود. بسیاری از خانم‌ها روش‌های متفاوتی را برای جلوگیری از ریزش ابرو و تقویت آن استفاده می کنند .

ادامه مطلب