دسته‌بندی نشده

چانه چروکیده

چانه چروکیده

بدنبال انقباض عضله منتالیس (چین چانه ای ) حالت چین خوردگی یا سنگفرشی پیدا کرده و چین چانه ای دینامیک ایجاد می گردد . تزریق توکسین بوتولینوم با مهار انقباض عضله سبب صاف شدن سطح چانه و کاهش چین چانه ای می گردد .

موارد انجام (اندیکاسیون ها)

چانه چروکیده یا سنگفرشی

چین چانه ای

آناتومی

به گزارش سایت rebeccawood  چروک ها .چین چانه ای یا چین لبی چانه ای (Labionmental) یک خط عرضی است که در زیر لب تحتانی قرار دارد. عضله منتالیس دارای اتصالات متعدد به پوست چانه بوده و انقباض آن سبب چین خوردن و تغییر شکل ظاهری چانه می گردد . حالاتی که تحت عناوینی همچون نمای پوست پرتقالی ،هسته هلویی و چروک خورده اطلاق می گردد.

عضلات  هدف . هدف از تزریق توکسین بوتولینوم عضله منتالیس است که یک عضله عمقی  دو قسمتی است . گرچه بدلیل اتصالات سطحی پوستی توکسین بوتولینوم به شکل سطحی تزریق می گردد .

عضلاتی که باید از آنها اجتناب گردد. عضله پایین برنده لب تحتانی که بخش مرکزی لب را پایین می برد در خارج عضله منتالیس قرار گرفته  و درهنگام درمان ناحیه چانه باید از آن پرهیز گردد. عضله اوربیکولاریس اوریس (گرد دهانی ) در بالای عضله منتالیس واقع شده و از این عضله نیز در هنگام درمان ناحیه چانه باید پرهیز گردد.

ارزیابی بیمار

شرح حال اجتماعی شامل شعل /فعالیتهایی که نیاز به عملکرد بی نقص دهانی داردند (مثل نوازنده های سازهای بادی،بازیگران ،خوانندگان و سخنرانان محافل عمومی ) اخذ می گردد .

ماهیت دینامیک چین خوردگی چانه و ایجاد چین چانه ای به دنبال انقباض عضله منتالیس ارزیابی می شود . بیماران اغلب از چین خوردگی چانه آگاه نیستند چرا که  بیش از همه در هنگام تغییرات چهره ایجاد می گردند، یعنی زمانی که بیمار بندرت آن را می بیند.

چین چانه ای استاتیک نیز ارزیابی می گردد.

چانه چروکیده

چانه چروکیده

ایجاد انقباض در عضلات تحت درمان

از بیمار بخواهید تغییر چهره زیر را انجام دهد:
لب پایین خود را به بیرون برگرداند (آویزان کند)(حالت لب ورچیدن )

هدف درمانی

مهار نسبی عضله منتالیس

رقیق سازی بوتاکس

100  واحد از پودر بوتاکس را با 4 سی سی از سالین استریل فاقد ماده نگهدارنده جهت تزریق رقیق نمایید .

ترکیبات مختلف توکسین بوتولینوم  قابل تبدیل به یک دیگر و معادل سازی نیستند و تمامی مقادیر مرجع در مورد (OBTX) A toxin  onabotulinum اختصاصا اشاره به نام تجاری Botox  دارد .

دوز شروع

مردان و زنان : دوز کلی (دوطرفه ) 5 واحد از OBTX

بی حسی

در اکثر بیماران نیازی به بی حسی نیست اما در صورت نیاز ممکن است از کیسه یخ استفاده شود.

تجهیزات درمان

تجهیزات کلی مربوط  به تزریق

بوتاکس زیبایی رقیق شده

سر سوزن 0.5 اینچی gauge 30

مرور پروسیجر

تزریق ها را در ناحیه ایمن (Saftey Zone  ) چانه انجام دهید .محیط چانه در هنگام استراحت تعیین می گردد. بالاترین نقطه آن در چین چانه ای قرار دارد. ناحیه ایمن دست کم 1    سانتیمتر داخل محیط چانه و در فاصله 2 سانتیمتر از لبه مندیبل قرار دارد .

دو روش تزریق بسته به شکل چانه بطور رایج در درمان چانه بکار می رود .

روش تک تزریق  که در آن یک تزریق در سمت داخل در چانه های باریک یا گرد بکار می رود .

این مطلب را هم میتونی بخونی  علت ریزش غیر طبیعی مو

روش دو تزریقی که یک نقطه تزریق در هر سمت خط وسط در چانه های پهن،مربعی یا شکافدار بکار می رود .

توکسین بوتولینوم در درمان چروکهای چانه و چین چانه ای به شکل زیر درمی یا داخل عضلانی سطحی تزریق می گردد .

برخی بیمارن هنگام بیرون بردن لب پایین (ورچیدن لب)علاوه بر عضله منتالیس از عضلات دیگری همچون عضله پاینن برنده گوشه  دهان و پایین برنده لب پایین نیز استفاده می کنند  که در نتیجه لبه های عضله منتالیس را محو نموده و بنابراین به شکل  کاذب نمای چانه پهن و مربعی را ایجاد می کنند. اگر حدود عضله منتالیس ناواضح است از روش تک تزریقی استفاده کنید تا خطر تزریق در قسمت خارج منطقه ایمن کاهش یابد.

تزریق در خارج منطقه ایمن ممکن ایت عضله پایین برنده لب پایین را درگیر ساخته و منجر به غیرقرینگی لب (بالارفتن سمت درگیر)شود.

تزریق در بالای ناحیه ایمن ممکن است عضله اوربیکولاریس اوریس را درگیر ساخته و در نتیجه اختلال عملکرد دهان رخ دهد .

روش تزریق

1.پشت صندلی بیمار را تا زاویه 60  درجه بخوابانید .

2.ناحیه ایمن چانه را شناسایی کنید .

3.با درخواست از بیمار مبنی بر انقباض عضله با استفاده از تغییر چهره ای که پیش از این ذکر شد محل عضله منتالیس را مشخص کنید .

4.از یخ برای بی حسی استفاده کنید

5.پوست ناحیه تزریق را با الکل تمیز نموده و اجازه دهید تا خشک شود

6.پزشک در قدام بیمار می نشیند.

7.روش تک تزریق . درحالی که عضله منتالیس در حالت انقباض می باشد سوزن درست از لبه مندیبل در خط وسط وارد ناحیه ایمن کنید . سوزن را به سمت لب گرفته و آنرا در یک مسیر خطی آنقدر به جلو ببرید تا نوک سوزن به برجستگی چانه دست کم 2 سانتیمتر  زیر حاشیه ورمیلیون برسد. سپس 5واحد از OBTX را در حالی که سوزن را به آهستگی بیرون می کشید با فشار آهسته بر پیستون تزریق کنید.

8.روش دو تزریقی . در حالی که عضله منتالیس در وضعیت انقباض می باشد سوزن را در خارج خط وسط درست در بالای لبه مندیبل وارد منطقه ایمن کنید . سوزن را به سمت لب گرفته و آنرا در یک مسیر خطی آنقدر به جلو ببرید تا نوک سوزن به برجستگی

چانه ای دست کم 2 سانتیمتر زیر حاشیه ورمیلیون برسد. سپس 2/5  واحد از OBTX را درحالی که سوزن را به اهستگی بیرون می کشید با فشار آهسته بر پیستون تزریق کنید . تزریق بالا را برای سمت مقابل چانه با فاصله مساوی از خط وسط انجام دهید .

9.ناحیه تزریق را محکم به سمت پایین تحت فشار قرار دهید .

نتایج

صاف شدن چانه و کاهش چین چانه ای دینامیک 2هفته پس از تزریق توکسین بوتولینوم قابل مشاهده است.

عدم یا حداقل اختلال عملکرد دهانی : در شرایط مطلوب فعالیتهایی همچون خوردن ،نوشیدن و صحبت کردن می بایست دست نخورده بمانند.

طول مدت اثر و فواصل تزریق

عملکرد عضله در نواحی درمانی بتدریج در عرض 2_3 پس از تزریق توکسین بوتولینوم برمی گردد.

زمانی که عملکرد عضله منتالیس برگشت نمود تزریق مجدد بوتولینوم توصیه می گردد .

این مطلب را هم میتونی بخونی  چگونه خطوط اطراف لب را برطرف کنیم؟

پیگیری و درمان

بیماران 2 هفته پس از تزریق توکسین بوتولینوم جهت ارزیابی تضعیف عضله منتالیس و بررسی عملکرد دهانی مورد معاینه قرار می گیرند . اگر چروک خوردگی و نمای سنگفرشی چانه همچنان وجود داسته باشد علل زیر را بررسی کنید .

پایدار ماندنچروکهای چانه ای یا چین چانه ای دینامیک  . در شرایط مطلوب مختصری از عملکرد منتالیس می بایست باقی بماند که به صورت چروک خوردگی مختصر یا ایجاد نمای سنگفروشی اندک و تشکیل چین چانه ای مشاهده می شود . اگر چروک خوردگی پس از تزریق قابل توجه بود و سطح چانه نسبت به قبل درمان به میزان اندکی صاف شده بود ممکن است جهت دستیابی به نتایج مطلوب نیاز به تزریق توکسین بوتولینوم بیشتر باشد . یک تزریق مجدد 2/5  واحدی یا کمتر از OBTX با استفاده از همان روش شرح داده در قبل ممکن است انجام شود. 2 هفته پس از تزریق مجدد ، دوباره بیمار را از نظر نتایج زیبایی و عملکرد دهانی ویزیت کنید . دوز موثر توکسین بوتولینوم جهت تزریق در عضله منتالیس از طریق اضافه کردن دوز تک تزریق مجدد حاصل می گردد .

در نتیجه در تزریق بعدی بیمار جهت رفع چین های چانه ای حدود 2_3 ماه بعد از ابتدا از این دوز استفاده کنید .

خطوط استاتیک چانه ای . وجود چین چانه ای استاتیک که در حالت استراحت نیز مشاهده می شود ممکن است با تزریق های متعدد متوالی بهتر شود. اغلب جهت دستیابی به بهبود قابل توجه نیاز به درمان ترکیبی است

چین چانه ای

چین چانه ای

.

عوارض و درمان

عوارض کلی مربوط به تزریق

غیرقرینگی لب یا تغییر در شکل لب (استاتیک یا دینامیک )

اختلال عملکرد دهان و متعاقب آن آبریزش در دهان و اختلال در بستن دهان،خوردن و آشامیدن .

غیر قرینگی لب یا تغییر شکل لب ممکن است در اثر تزریق در خارج ناحیه ایمن با انتشار توکسین بوتولینوم به عضله پایین برنده لب پایین رخ دهد. عملکرد عضله پایین برنده لب تحتانی پایین آوردن در بخش مرکزی لب است و در نتیجه شل شدن این عضله متعاقب تزریق توکسین بوتولینوم منجر به بالارفتن لب می شود . این اثر معمولا خودبخود در عرض 2_4 هفته رفع می شود . غیرقرینگی لب را می توان از تزریق 1/25  واحد از OBTX  در عضله پایین برنده لب تحتانی سمت غیر درگیر نیز رفع نمود . به هرحال اگر غیر قرینگی لب ناشی از تزریق در عضله پایین لب تحتانی قابل توجه نباشد انتظار و تحت نظر گرفتن بیمار جهت رفع خودبخودی اثر توکسین بوتولینوم توصیه می شود

اختلال عملکرد دهانی یک عارضه شدید و نادر است که ممکن است سبب آبریزش از دهان و اختلال در بستن دهان،خوردن و آشامیدن شود. تزریق خیلی نزریک به لب ممکن است عضله  اوربیکولاریس اوریس را که جهت کفایت عملکرد دهانی ضروری است درگیرد سازد . بی حرکت سازی کامل عضله منتالیس با دوز بیش از حد بالای توکسین بوتولینوم نیز ممکن است به علت ناتوانی در بالا بردن لب تحتانی سبب اختلال سبب اختلال عملکرد دهانی شود.

هیچ درمان اصلاحی برای این عوارض وجود نداشته و پس از رفع اثر توکسین پس 2_3 ماه خودبخود رفع می شوند.برای خرید محصولات زیبایی به سایت گودبرگ مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *