آموزشی, پمپ سرنگ, دستگاه ها پزشکی, سایر دستگاه ها

پمپ سرنگ

پمپ سرنگ

پمپ سرنگ

پمپ سرنگ

پمپ سرنگ ( Syringe pump ) پمپی است که برای تزریق مایعات به بدن (همانند
داروها، غذای مایع ،گلوکز،محلول نمک و …) به صورت هوشمند با حجم مشخص و
در زمان مشخص استفاده می گردد. بر رویپمپ سرنگ امکان نصب سرنگ های
مختلف با اندازه های متفاوت (۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ سی سی ) وجوددارد.سرعت
تزریق مایعات به بدن را می توان با سرعت حرکت پیستون تنظیم نمود. یک سنسور
فشار که فشارانتهای سرنگ را اندازه می گیرد، اتصال صحیح سرنگ را نشان
خواهد داد .
پمپ سرنگ

پمپ سرنگ

سیستم های تزریق با چه هدفی بکار گرفته می شوند ؟

سیستم های تزریق با این هدف بکار گرفته می شوند که تزریق را با سرعت معین
و میزان مشخصی از مادهتزریقی بر حسب  تعریف کاربر انجام دهند. این دستگاه
حجم معینی از یک ماده را در بازه زمانی مشخص و بافشار کنترل شده برای اهداف
تشخیص، پیش درمان و یا درمان تزریق می کند. ثابت نگه داشتن پارامترهایخون
همچون PH  خون ، فشار ، ویسکوزیته و قندخون از اهمیت برخوردار است .برخی
داروها دارای تأثیر ناگهانی بر پارامتر های خون هستند که تغییر آن ها  بر کل
سیستم بدن تأثیر ناگهانیبر پارامترهای خون هستند که تغییر آن ها بر کل سیستم
بدن تأثیر می گذارد. به عنوان نمونه می توانداروهای فشار و آنتی بیوتیک ها را نام
برد که بر سرعت انعقاد خون تأثیر می گذارند. چنین دراوهایی به دقت وکنترل بالا
بر روند تزریق نیاز دارند.

اصول عملکرد پمپ سرنگ

سرنگ پلاستیکی حاوی مایع تزریقی در قسمت نگهدارنده قرار داده می شوند، یک
تیوپ به همراه ستنگهدارنده توسط یک سوزن یا کانولا ( (Cannulaبه رگ بیمار
متصل می گردد. پس از تعییین نرخ جریان مایع ،سرنگ توسط پمپ تحت فشار قرار
گرفته و مایع جریان پیدا می کنند.سرعت تزریق وابسته به قطر سرنگ و نرخ جریان
تنظیم شده پمپ است. در طول زمان کارکرد پمپ، میزان نرخجریان ، حجم وفشار
مایع به طور مرتب اندازه گیری شده است و با رخ دادن هرگونه خطایی ، آلارم
دستگاهاپراتور را آگاه خواهد نمود.

What is a Syringe Pump?

A syringe pump is a pump used to deliver precise and accurate amounts of fluid in high-impact research environments ranging in fields from chemistry to neuroscience.
Syringe Pump

Syringe Pump

Types of Syringe Pumps

There are two broad types of pumps:
  • Research Syringe Pump: are devices used in research laboratories for applications that require very small fluid deliveries. Research pumps typically handle smaller volumes and offer additional features that benefit research yet are impractical for in vivo use.
  • Medical Infusion Pump: are devices used to deliver controlled quantities of fluids such as nutrients, drugs, and blood to patients. They can be used for in vivo diagnosis, treatment, and research. Medical pumps should be sufficiently safe to prevent injury or even death from air bubbles and other hazards. Only highly competent medical staff should operate or supervise their use.
The motor drives the plate, pushing the plunger which ejects the fluid from the syringe. Continuous flow can be achieved by using pumps with two syringes, where one pulls liquid and the other pushes liquid.
Most modern syringe pumps can be programmed for higher accuracy and improved control, and some models can be connected to a computer to record the infusion history. Moreover, pumps that have an adjustable syringe holder are more versatile in their applications.
In addition, some syringe pumps can have both infusion and withdrawal features, and others can accommodate multiple syringes (usually up to ۱۰ syringes). They can operate at very small volumetric flow rates (in the micro, nano, and pico ranges) while offering pulseless flow with very high precision in delivery.
Many parameters can be controlled in modern syringe pumps. For example, pressure control facilitates handling liquids with high viscosity or to introduce fluids under high pressure. Syringe heaters or preheated syringes offer temperature control. Some syringe pumps let users switch between different syringes to regulate the working range.

Uses and Functions

Syringe pumps can be used in almost any application that involves precise metering, especially at the micro- and nanoscale.
They are used in many research fields as precise dosing systems or to accurately deliver small quantities of reagents, mix miniscule volumes, and add traces of specific chemicals over the course of the experiment.
Syringe pumps can be used for scale-up, new material development, and materials characterization in chemical, pharmaceutical, catalysis, and materials science research.
They can also play a major role in minimizing errors in the fields of microanalysis and instrumental analytics, such as mass spectrometry (MS), high performance liquid chromatography (HPLC), and liquid chromatographymass spectrometry (LC-MS).
Moreover, syringe pumps compatible with microfluidic applications are available in the market, which facilitates research in fields such as micro-environmental control.
Syringe pumps can also facilitate precise infusion in medical and biological research; for instance, feeding small animals or delivering very small doses to specific sites in the brain in neuroscience research.
In conclusion, syringe pumps are useful for accelerating research and minimizing fluid delivery errors in many advanced research fields.

Syringe driver

A syringe driver or syringe pump is a small infusion pump (some include infuse and withdraw capability), used to gradually administer small amounts of fluid (with or without medication) to a patient or for use in chemical and biomedical research.
Applications include electrospinning, electrospraying, microdialysis, microfluidics, dispensing/dilution, organ/tissue perfusion and fluid circulation.
Another use of syringe drivers is in palliative care, to continuously administer analgesics (painkillers), antiemetics (medication to suppress nausea and vomiting) and other drugs.
This prevents periods during which medication levels in the blood are too high or too low, and avoids the use of multiple tablets (especially in people who have difficulty swallowing).
As the medication is administered subcutaneously, the area for administration is practically limitless, although edema may interfere with the action of some drugs.
Syringe drivers are also useful for delivering IV medications over several minutes. In the case of a medication which should be slowly pushed in over the course of several minutes, this device saves staff time and reduces errors.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *