دسته‌بندی نشده

نوارهای گردنی

نوار های گردنی

نوارهای گردنی در اثر انقباض عضله پلاتیسما ایجاد می شوند . تزریق توکسین بوتولینوم در عضله پلاتیسما سبب مهار انقباض این عضله و در نتیجه کاهش تشکیل نوارهای گردنی و همچنین پری ناحیه ای زیر چانه ای شده و بنابراین ظاهر بهتری به گردن می دهد .

موارد انجام (اندیکاسیون ها)

نوارهای گردنی

کاهش پری ناحیه زیر چانه ای که تحت عنوان لیفت گردن اطلاق می شود.

آناتومی

نوارهای گردنی یا نوارهای پلاتیسمایی بطور رایج 2 یا بیشتر چین عمودی هستند که از لبه مندیبل به سمت کلاویکل امتداد می یابند. این نوارها بویژه در هنگام زور زدن مشخص می گردند،برای مثال در هنگام بلند کردن جسم سنگین یا صحبت کردن با عصبانیت (فریاد زدن ).افزایش تون استراحت عضله پلاتیسما بدنبال افزایش سن نیز در ایجاد نوارهای پلاسمایی دخیل است.

عضلات هدف .در درمان نوارهای گردنی با توکسین بوتولینوم هدف بخض قدامی عضله پلاتیسما است. عضله پلاتیسما یک عضله پهن است که بخش قدامی و خارجی گردن و قسمت تحتانی صورت را می پوشاند .منشا عضله از عضلات پتورالیس و دلتوئید بوده و

بر روی کلاویکل ادامه یافته و به نواحی مختلف نیمه تحتانی صورت متصل می گردد.

عملکردهای عضله . عضله پلاتیسما فک وگوشه دهان راپایین می کشد ،قطر گردن را افزایش می دهد و در برخی موارد گونه رانیز پایین می برد . الیاف قسمت تحتانی صورت که وارد مندیبل می شوند به عنوان پایین برنده های فک عمل می کنند . الیاف تحتانی خلفی صورت که از روی مندیبل گذشته و باعضلات تحتانی اطراف دهان مثل پایین برنده گوشه دهان درهم می آمیزند گوشه دهان و در برخی موارد گونه را به سمت پایین و سمت خارج می کشند . الیاف گردنی قطر گردن را افزایش می دهند .

نوارهای گردنی

نوارهای گردنی

ارزیابی بیمار

تغییرات سالمندی گردنی شامل نوارهای پلاتیسمایی ،چروکها،شلی پوست و افزایش چربی مورد بررسی قرار می گیرند.

_نوارهای عضله پلاتیسما بدنبال انقباض پلاتیسما در حین زور زدن بیمار شناسایی می گردند.  این نوارها به درمان با توکسین بوتولینوم پاسخ می دهند.

_شلی وافزایش چربی گردن در هنگام استراحت مشخص می شوند . این موارد با توکسین بوتولینوم بهتر نمی شوند. شلی پوست در واقع با توکسین بوتولینوم بهتر هم می شود.

چین های پوستی شل و افزایش چربی زیر چانه موارد انجام درمان با توکسین نمی باشند.

چروکها درگردن معمولا به شکل خطوط استاتیک افقی در خطوط گردنبندی دیده می شوند . برخی شواهد نشان می دهد که چروکهای عرضی گردن با تزریق توکسین بوتولینوم در عضله پلاتیسما با روش متفاوت نسبت به انچه در مورد نوارهای گردنی صورت می گیرد ،بهتر می شوند.

ایجاد انقباض در عضلات تحت درمان

از بیمار بخواهید تغییر چهره زیر را انجام دهد:

جوری زور بزنید انگاردارید مبل سنگینی را با بازوی خود برمی دارید.

دندانهای خود را به هم فشار داده و گوشه دهان خود را به سمت پایین بکشید .

بگوید”ایی”

هدف درمانی

مهار کامل قسمت گردنی قدامی عضله پلاتیسما

رقیق سازی بوتاکس

100واحد از پودر بوتاکس را با 4 سی سی از سالین استریل فاقد ماده نگهدارنده جهت تزریق رقیق نمایید .

ترکیبات مختلف توکسین بوتولینوم قابل تبدیل به یکدیگر (معادل سازی ) نیستند و تمامی مقادیرمرجع ((OBTX A  toxin onabotulinum اختصاصا اشاره به نام تجاری Botox دارد.

دوز شروع

مردان و زنان :7/5_12/5 واحد از OBTX برای هر نوار گردنی و دوز مجموع 15_25 واحد برای 2 نوار گردنی .

بی حسی

در اکثر بیماران نیازی به بی حسی نیست اما در صورت نیاز ممکن است از کیسه یخ استفاده شود.

این مطلب را هم میتونی بخونی  مهمترین علت ریزش مو و راه درمان آن

تجهیزات درمان

تجهیزات کلی مربوط به تزریق

بوتاکس زیبایی رقیق

سرسوزن 0.5 اینچی gauge  30

مرور پروسیجر

تزریق ها را در ناحیه ایمن (Saftey Zone  )چانه انجام دهید .ناحیه ایمن در حدود 1 سانتیمتر خارج نای قرار داشته و تا خطوط عمودی که از گوشه دهان به سمت پایین (استخوان ترقوه )امتداد  می یابند ادامه پیدا می کند. ناحیه ایمن دست کم سانتیمتر با لبه مندیبل و 4 سانتیمتر با لبه فوقانی ترقوه فاصله دارد.

در درمان نوارهای گردنی توکسین بوتولینوم به شکل داخل عضلانی تزریق می شود. تزریق داخل عضلانی بدین شکل انجام می شود که پزشک نوار گردنی را محکم بین انگشت اول و دوم (با دست غیر غالب )می گیرد .لبه عضله در زیر پوست لمس می شود.

به گزارش سایت clinicalase ،سپس سوزن با زاویه 45  درجه نسبت به گردن در حالی که نوک آن به سمت داخل است وارد نوار می شود . با ورود سوزن به عضله افزایش مختصری در مقاومت در مقابل آن حس می شود . نوک سر سوزن 0.5 اینچی gauge 30  می بایست بداخل عضله وارد شده و توکسین بوتولینوم در آن تزریق شود.

زمانی که به تازگی به انجام این پروسیجر نموده اید توصیه می شود نوارهای گردنی را که در سمت داخل تر ناحیه قرار دارند را ابتدا درمان کنید و درمان شما محدود به تنها 2 نوار و نه بیشتردر گردن باشد .

تزریق خیلی عمیق ممکن است از فاشیای گردنی عبور کرده و در نتیجه به گسترش توکسین بوتولینوم در نواحی عمقی تر گردن شود یعنی جایی که در ثبات و حفظ گردن نقش دارد.

تزریق  در سمت داخل ناحیه ایمن  در خط وسط ممکن است عضلات حنجره ای دخیل در صحبت کردن را درگیر سازد .

نوارهای گردنی

نوارهای گردنی

روش تزریق

1.پشت صندلی بیمار را تا زاویه 60 درجه بخوابانید

2.ناحیه ایمن چانه را شناسایی کنید .

3.با درخواست از بیمار مبنی بر انقباض عضله همانگونه که در بالا شرح داده شد نوارهای گردنی ست داخل ناحیه ایمن را جهت درمان مشخص کنید .

4.نقاط تزریق را تعیین کنید .

5.از یخ برای بی حسی استفاده کنید .

6.پوست ناحیه تزریق رابا الکل تمیز نموده و اجازه بدهید تا خشک شود

7.پزشک در سمتی از بیمار قرار می گیرد که قرار است تزریق در ان سمت صورت گیرد . سانتیمتری از فک وارد بخش فوقانی نوار گردنی می شود . سرسوزن را به سمت داخل بگیرید و اطمینان حاصل کنید که سرسوزن داخل عضله (و نه داخل پوست ) قرار دارد . سپس 2/5 واحد از OBTX را تزریق کنید

9.نقطه تزریق بعدی 1_2 سانتیمتر پایین تر از محل تزریق قبلی است وOBTX با همان روش قبل تزریق می گردد. تزریق ها به سمت پایین گردن ادامه پیدا می کند . بسته به طول نوار گردنی در هر سمت 3_5  تزریق انجام می شود .

10,روش تزریق بالا را برای نوار گردنی دوم هم انجام دهید .

11 . نیازی به تحت فشار قرار دادن ناحیه مزبور نمی باشد .

نتایج

کاهش نوارهای گردنی 2هفته پس از تزریق بوتاکس قابل مشاهده است

بهبود شکل گردن و کاهش پری ناحیه زیر چانه ای در هنگام استراحت نیز ممکن است 2 هفته پس از تزریق توکسن بوتولینوم مشخص گردد

طول مدت اثر و فواصل تزریق

عملکرد عضله در نواحی درمانی بتدریج در عرض 3_4 ماه پس از تزریق توکسین بوتولینوم برمی گردد.

زمانی که انقباض عضله پلاتیسما مجددا مشاهده شد تزریق بعدی توکسین بوتولینوم می بایست صورت گیرد .

پیگیری و درمان

بیماران 2هفته پس از تزریق توکسین بوتولینوم جهت ارزیابی کاهش نوارهای گردنی مورد معاینه قرار می گیرند .برخی از شایعترین مشکلاتی که در ویزیت پیگیری با ان مواجه می شویم عبارتند از :

این مطلب را هم میتونی بخونی  کاربرد پماد زایلاپی

پایدار ماندن نوارهای گردنی با انقباض عضله پلاتیسما بیماران ممکن است است در ناحیه درمانی توده عضلانی بیش از حد انتظار داشته باشند و در نتیجه امکان دارد جهت دستیابی به نتایج مطلوب نیاز به تزریق مقادیر اضافه تر توکسین بوتولینوم باشد . در این حالت تزریق مجدد 2/5 واحد از OBTX  در هر محل تزریق در نوار گردنی باقی مانده با استفاده از همان روش شرح داده شده در بالا توصیه می شود. دوز مجموع درمان اولیه و تزریق مجدد نباید از 20 واحد OBTX در هر نوار گردنی بیشتر باشد . دوز کلی موثر جهت تزریق توکسین بوتولینوم از طریق اضافه کردن دور اولیه به دوز تزریق مجدد حاصل می گردد. در نتیجه در تزریق بعدی بیمار جهت رفع نوارهای گردنی  حدود 3-5 ماه بعد از این دوز در ابتدا استفاده کنید .برای خرید بوتاکس دیستون 500 واحدی به سایت

گودبرگ مراجعه کنید. دیستون حاوی توکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینوم نوع A است .این توکسین با توقف آزاد سازی مواد شیمیایی که در بین اعصاب و عضلات عمل می کنند مانع از انقباض عضلات می شود که با ایجاد فلج موقت عضلات ، سبب کاهش اسپاسم می شود .

عوارض و درمان

1.عوارض کلی مربوط به تزریق

2.دیس آر تری ( اختلال در صحبت کردن )

3.دیسفاژی (اختلال در بلع ) که درموارد شدید نیاز به تعبیه لوله نازو گاستریک دارد

4.خشنونت صدا

5.در درمان نوارهای گردنی عوارض نادر هستند گرچه در صورت بروز قابل توجه و مشکل زا هستند

اختلال در صحبت کردن ممکن است ناشی از اختلال عملکرد دهان بدلیل تزریق توکسین بوتولینوم در عضله پلاتیسما باشد .قسمت فوقانی عضله پلاتیسما به عضلات نیمه تحتانی صورت متصل شده و ممکن است و ممن است عملکرد گوشه دهان ،لب تحتانی و چانه را تحت تاثیر قرار دهد . در نتیجه تزریق توکسین بوتولینوم در بخش فوقانی عضله پلاتیسما در نزدیک لبه مندیبل می تواند سبب اختلال عملکرد دهان شود

اختلال در بلع ضعف گردن و خشونت صدا ممکن است در اثر انتشار توکسین بوتولینوم به عضلات عمقی که در زیر عضله پلاتیسما قرار دارند رخ دهد (مثل عضله استرنوکلئید و عضلات Strap وعضلات حنجره )دیس فاژی (اختلال در بلع) در دوزهای بسیار بالا (180<_)رخ می دهد . گرچه یک گزارش موردی از اختلال بلع نیازمند تزریق لوله نازوگاستریک بدنبال تزریق 60 واحد ازOBTX در گردن وجود دارد ضعف گردن به صورت کاهش قدرت خم کردن گردن در وضعیت طاقباز بیان میگردد.

خشونت صدا در اثر انتشار توکسین بوتولینوم به عضلات حنجره ای رخ می دهد .هیچ درمان اصلاحی برای این عوارض وجود نداشته و با رفع اثر توکسین بوتولینوم بعد از 2_3 ماه خودبخود رفع می شوند.

سایر درمانهای گردن با توکسین بوتولینوم

خطوط عرضی گردن خطوط استاتیک عرضی گردن که خطوط گردبندی نیز اطلاق می شوند را میتوان با تزریق 1_2 واحد از OBTX درست بالا و پایین این خطوط در محدوده ناحیه ایمن گردن درمان نمود .تزریق ها به صورت داخل درمی و با فاصله 1/5_2 سانتیمتر درطول خط صورت میگیرند . برجسته ترین خط عرضی هدف درمان است. توصیه می شود که درمان همزمان خطوط عرضی و نوارهای گردنی در یک ویزیت انجام نشود تا دوز توکسین بوتولینوم در گردن محدود باشد. شما می توانید برای خرید محصولات زیبایی به سایت گودبرگ مراحعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *