آموزشی, دستگاه ها پزشکی, سایر دستگاه ها, سیستم گازهای طبی

سیستم گازهای طبی

سیستم گازهای طبی

سیستم گازهای طبی

سیستم گازهای طبی : در حال حاضر در تمامی بیمارستان های سراسر کشور از سیستم سانترال گازهای
طبی استفاده می شود.
این گازها در سیستم سانترال گازهای طبی عبارت است از اکسیژن، گازهای بیهوشی، ساکشن مرکزی و
هوای فشرده هستند که به صورت مستقیم در تمامی بخش های بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرند.
به موارد استفاده از این گازها می توان در بخش های ویژه نظیر : PICU,NICU,CCU,ICU و همچنین اتاق های
عمل اشاره کرد ، علاوه بر استفاده ی مستقیم بخش های بستری از برخی از این گازها مانند اکسیژن ،
دستگاه هایی مانند ونتیلاتور، ماشین بیهوشی، و …. از سایر گازها به صورت سانترال بهره می برند.

اکسید نیتروژن N2O

این گاز در اعمال بیهوشی استفاده می شود.استنشاق این گاز با مخلوط اکسیژن باعث بیهوشی می شود و
درجه ی خلوص آن باید حداقل ۹۹% باشد.
به دلیل استفاده هم زمان از این گاز و اکسیژن در بیهوشی و با توجه به مقدار جریان هر دو گاز در واحد زمان ،
باید از غلظت مناسب و استاندارد این گاز مطمئن بود.
کاهش غلظت N2O در بیهوشی ها باعث می شود که سرعت عمل گاز پایین آمده و بی هوشی در مدت
طولانی تری حاصل شود.
سیستم گازهای طبی

سیستم سانترال گازهای طبی

اکسیژن O2

اکسیژن را می توان از طریق تجزیه ی هوا تهیه کرد  .ئاین گاز پرمصرف ترین گاز طبی در بیمارستان است و
جهت ادامه ی حیات، در اکثر بخش های بیمارستان از جمله اتاق های بستری، اتاق عمل، اتاق مراقبت بعد از
عمل ( ریکاوری)، بخش مراقبت بیماران قلبی ، بخش نوزادان، بخش زایمان و اورژانس کاربرد دارد .
این گاز از لحاظ انفجار و احتراق بسیار خطرناک است و واکنش آن با اکسیژن بسیار گرماده است.
در ضمن در بیهوشی به علت کاربرد همزمان اکسیژن و اکسید نیتروژن ، غلظت این گاز باید حداقل ۹۹% باشد.
زیرا در صورت استفاده از غلظت های پایین تر باید شدت جریان را افزایش داد که در این صورت اکسیژن پرتابل (
در حالت استفاده از کپسول اکسیژن ) زودتر از N2O تمام می شود و در صورت اشتباه اپراتور، بی هوشی تنها
با N2O ادامه می یابد که احتمال بروز خطر برای بیمار را بالا می برد.

هوای فشرده AIR

از هوای فشرده در بخش های مختلف بیمارستان مانند بخش زایمان، نوزادان، اتاق عمل، درمانگاه و کارگاه
دندان پزشکی ، آزمایشگاه ها و بخش های بستری استفاده می شود.
در بسیاری از مواقع برای استفاده ی بیمار، با اکسیژن مخلوط می شود. هوای فشرده باید خشک و عاری از
باکتری و روغن باشد . از هوای فشرده برای ایجاد خلاء و به حرکت در آوردن دستگاه های پنوماتیک و
سانتریفیوژ استفاده می شود.

سیستم خلاء

سیستم خلاء با وجود اینکه گازی را در سطح بیمارستان توزیع نمی کند، جزئی از سیستم گازهای طبی به
حساب می آید. در اکثر بخش های بیمارستان مانند بخش زایمان، اتاق عمل ، ریکاوری، مراقبت ویژه و
آزمایشگاه احتیاج به خلاء است.

الزامات دستگاه اکسیژن ساز :

۱ -خلوص اکسیژن بیمارستانی نباید به کمتر از ۰۹ %افت پیدا کند لذا الزم است خلوص اکسیژن دستگاه
اکسیژن ساز روزانهدر تمام شیفت ها توسط تکنسین مربوطه ثبت شود وگزارش روزانه به واحد تجهیزات
پزشکی ارسال گردد .
۲ -بیمارستان ملزم به انعقاد قرارداد سرویس نگهداری با شرکت نمایندگی مربوطه بوده و قرارداد مذکور باید به
تاٌیید مدیریتتجهیزات پزشکی دانشگاه برسد .
۳ -کلیه اسناد مربوط به سرویس های دوره ای و نگهداشت دستگاه اکسیژن ساز باید به تاٌیید فنّی مسئول
تجهیزات پزشکیبیمارستان برسد .

الزامات استفاده از کپسول گازهای طبّی :

۱ -خلوص کپسول اکسیژن باید به صورت دوره ای بوسیله دستگاه خلوص سنج و یا شرکت های مجاز در این
زمینه کنترلگردد .
۲ -کلیه اسناد مربوط به تاٌمین کپسول گازهای طبّی و تست های دوره ای جهت مطابقت با ضوابط و
استانداردها باید به تاٌییدفنّی مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان برسد .
۳ -جهت شارژ سیلندر اکسیژن حتماً توسط شرکتی انجام گیرد که مجوز تولید اکسیژن طبّی از موٌسسه ملّی
استاندارد ایرانداشته باشد .

بر روی هر سیلندر گاز طبّی باید اطّالعات زیر خوانا و قابل رویت نوشته یا حک شود :

۱ -نام گاز پر شده به زبان فارسی
۲ -فرمول شیمیایی (به استثنای سیکلوپروپان )
۳ -نام مرکز درمانی یا موٌسسه عرضه کنندهاطّالعات فوق باید با رنگ سفید و در قسمت فوقانی سیلندر و ترجیحاً دور از قسمت استوانه ای بدنه نوشته شود . بر رویسیلندر گاز اکسیژن باید با رنگ سیاه نوشته شود .
۴-هر سیلندر باید دارای رنگی باشد که گاز موجود در آن را طبق جدول الف مشخص کند .
در مورد مخلوطهای گاز، هر سیلندر باید دارای رنگهای مرتبط با گازهای تشکیل دهنده آن باشد .
تبصره- نظر باینکه ممکن است، موسساتی سیلندرهای گاز طبی پر شده را در حالتهای اضطراری در اختیار مراکز درمانی قراردهند، جهت شناسایی این موٌسسات باید نام موٌسسه بر روی سیلندر درج شده باشد .

مزایای سیستم توزیع مرکزی گازهای طبی

۱ -تولید هوای فشرده برای مصارف بعضی از تجهیزات نظیر دستگاه هایونتیالتور ، ماشین بیهوشی و … به راحتی انجام می شود.
۲ -جلوگیری از اتالف وقت و صرفه جویی در هزینه هایی از قبیل حمل و نقلو پر کردن سیلندر های گازهای طبی
۳ -جلوگیری از خطرات انبار کردن سیلندرهای گازهای طبی
۴ -سیستم توزیع مرکزی گازهای طبی جابجایی سیلندرهای گاز در فضایداخلی مراکز درمانی را کمتر کرده و خطرات احتمالی از قبیل انفجار و آتش سوزیرا کاهش می دهد.
۵ -سیلندر گازهای طبی موجب اشغال فضایی در بخش های مختلف مراکزدرمانی می شوند که با وجود سیستم توزیع مرکزی این مشکل برطرف می شود.
۶ -استفاده از روش های مدرن برای تولید گازهای طبی
۷ -جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار به علت رعایت نکردن نکات ایمنی(مانند چرب بودن ابزار برای بستن رگوالتور به سیلندر و …)
۸ -کنترل عفونت
۹ -کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری کمپرسور دستگاه هایی مانند (ونتیالتور،ماشین بیهوشی و … )
۱۰ -سیستم توزیع مرکزی گازهای طبی را به مقدار الزم، بدون قطع، فشارکنترل شده و اطمینان باال به نقاط مصرف می رساند.
برای اطلاعات بیشتر بر روی این لینک کلیک نمائید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *