شما میتوانید در زیر مجموعه از محصولات استاندارد را مشاهده نمایید که انجمن معاونت درمان برای تجهیز مطب ، این محصولات را تایید مینماید .

تخت اتاق عمل جنرال و PCNL مدل ۲-GN5.N

تخت اتاق عمل چشم پزشکی GN4

تخت اتاق عمل چشم پزشکی ترانسفر GN4.N

تخت پوست. مو. لیزر مدل GP1

تخت جراحی GP3.N (کاشت مو.پوست.چشم.لیزر)

تخت جراحی پوست و مو CP3

تخت جراحی پوست و مومدل GP3.K

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D1

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D2

تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D3

تخت جراحی دامپزشکی (دام) مدل D4

تخت جراحی مدل GP2 (پوست.مو.چشم)

تخت جراحی مدل GP2.N ( پوست.مو.چشم )

تخت جراحی مدل GP3 (پوست.مو.چشم.لیزر)

تخت خونگیری B1

تخت خونگیری B1.N

تخت دیالیز مدل SK3

تخت ژنیکولوژی برقی GM2

12,000,000 تومان

تخت ژنیکولوژی مکانیکی درجه یک

3,500,000 تومان

تخت سونوگرافی مدل GM2.N

تخت شیمی درمانی SK3

تخت معاینه مدل CH

1,500,000 تومان

تخت معاینه مدل V1

800,000 تومان

ترازو اطفال دیجیتال

ترازو دیجیتالی اکیومد WB104

ترازوی دیجیتال مدل HN-286

ترازوی دیجیتالی مدل BF212

ترالی اورژانس ‌۴ کشو ساده

1,400,000 تومان

ترالی پانسمان

300,000 تومان

ترالی تک کشو

420,000 تومان

ترالی حمل کپسول ۱۰ لیتری

ترالی دو کشو

520,000 تومان

ترالی سه طبقه TR5

ترالی مدل H

چراغ جراحی تک شعله LED 

چراغ سیالتیک LED

چراغ معاینه حرفه ای

2,600,000 تومان

چراغ معاینه هالوژن ال ای دی

4,500,000 تومان

زیر صورتی پیوند مو مدل F1

زیر صورتی پیوند مو مدل F2

زیر گردنی پیوند مو مدل F3 

ست استیل آیودی گذاری

سونیکید تهران سینا آنالوگ

1,300,000 تومان

سونیکید جامپر پرتابل

2,800,000 تومان

سونیکید جامپر کره ای

4,600,000 تومان

سونیکید دیجیتالی تهران سینا

1,656,000 تومان

سونیکید فنون طب دیجیتالی مدل FT-P600

2,200,000 تومان

سونیکید فنون طب مدل FT-D500 (دیجیتالی)

1,900,000 تومان

فور ۲۷ لیتری شفا

1,150,000 تومان

فور ۵۵ لیتری شفا

1,450,000 تومان

کپسول اکسیژن

850,000 تومان

گوشی پزشکی لیتمن (استتوسکوپ)

مانومتر اکسیژن

125,000 تومان